Welke taken heeft de interieurarchitect ?

Welke taken heeft de interieurarchitect ?

Bouwpartners

De opdracht van een interieurarchitect is het ontwerpen, uittekenen en (laten) uitvoeren van (hoofdzakelijk) binnenruimtes van leef-, werk- of recreatieomgevingen. Hij of zij is gespecialiseerd in vormen, materialen en kleuren. In hun ontwerp hebben ze onder meer aandacht voor de inrichting van de verschillende ruimtes onderling, de volumes, de vloer-, muur- en plafondbekleding, de kunstverlichting, de stoffen, het meubilair, enz.

Het werk van een interieurarchitect verloopt doorgaans in drie fasen.

1. Voorontwerp

Eerst en vooral moet de interieurarchitect een programma opstellen waarin de eisen, wensen en doelen van de opdrachtgever worden geformuleerd. Dit voorontwerp is belangrijk omdat het een kader schept waarmee de interieurarchitect aan het werk gaat. Het bevat zowel de praktische als esthetische eisen en wensen van de bouwheer. Naast het voorontwerp bevat het programma ook een raming van de kosten.

2. Definitief ontwerp

Wanneer het eerste ontwerp door de bouwheer positief ontvangen wordt, gaat de interieurarchitect verder met de uitwerking ervan. Er wordt een lastenboek opgesteld dat naast een ontwerptekening een schriftelijke omschrijving bevat van de uit te voeren werkzaamheden en materialen. In een meetstaat worden de hoeveelheden bepaald. Het ontwerp moet ook getoetst worden aan allerlei bestaande eisen en regels zoals: Is de functie die het gebouw zal vervullen, wel toegestaan volgens het bestemmingsplan? Voldoet het gebouw aan de technische-, veiligheids- en gezondheidseisen die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit?

Voor bepaalde verbouwingen is soms een bouwvergunning nodig. Als er bijvoorbeeld iets gesloopt moet worden, dient er een sloopvergunning te worden aangevraagd. De interieurarchitect inventariseert welke regelgeving, normen en voorschriften van toepassing zijn en overlegt met specialisten, waaronder een architect, om de nodige bouwvergunning aan te vragen. Het lastenboek bevat ook richtlijnen voor de aannemer(s).

3. Uitvoering

Wanneer het lastenboek en ontwerp klaar zijn, wordt aan enkele aannemers een prijsofferte gevraagd. De interieurarchitect maakt hiervan een grondige evaluatie en bepaalt samen met de bouwheer met welke aannemer(s) er zal gewerkt worden. Ten slotte voert hij regelmatig controles uit, volgt de oplevering op en verricht de nodige nazorg.

Ingrid Allaerts

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels