Werking ventilatiesysteem onvoldoende gekend

Nieuws

Naar aanleiding van de vele klachten en kritiek over de nefaste gevolgen van gecontroleerde balansventilatie voor de gezondheid van de bewoners, hield Zehnder Group die het merk J.E. StorkAir liet deponeren, een enquête over de perceptie en de kennis onder de gebruikers en voerde het tests uit op de ventilatiesystemen in situ.

Verontrustend is de vaststelling dat meer dan de helft van de respondenten verklaart onvoldoende de werking van het ventilatiesysteem te kennen en dat slechts een kwart bevestigt op de hoogte te zijn van de methode en de frequentie van het onderhoud.

De enquête besluit dat door dit gebrek aan informatie de risico’s voor de gezondheid van de bewoners dan ook reëel zijn. Zehnder Group wil daarom de aandacht van de consumenten vestigen op de noodzaak om een beroep te doen op een erkende professional voor de installatie, afstelling en onderhoud van een ventilatiesysteem dubbele flux, alsook op het belang van het krijgen van een gedetailleerde uitleg over het correcte gebruik van een dergelijk ventilatiesysteem.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels