Windenergie kan 20 procent van stroom leveren tegen 2030

Energie

Windenergie kan tegen 2030 wereldwijd al een vijfde van de elektriciteit leveren. Dat zegt de Global Wind Energy Council, de internationale spreekbuis van de windenergie-industrie.

In zijn tweejaarlijkse prognose zegt de Global Wind Energy Council (GWEC) dat tegen 2030 al 2110 gigawatt aan windenergie geïnstalleerd kan zijn, goed voor 20 procent van de wereldwijde elektriciteitsvraag. Dat zou 2,4 miljoen nieuwe banen opleveren en de CO2-uitstoot met meer dan 3,3 miljard ton per jaar verminderen.

De verwachte stijging hangt samen met de dalende kostprijs van hernieuwbare energie, waardoor windenergie aan een sterke expansie bezig is, ook in opkomende landen.

Klimaatakkoord van Parijs

De GWEC rekent ook op de effecten van het klimaatakkoord van Parijs.

“Nu het Akkoord van Parijs van kracht wordt, zullen landen werk moeten maken van wat ze in december hebben beloofd”, zegt secretaris-generaal Steve Sawyer van de GWEC. In de omschakeling naar een CO2-vrije stroomproductie zal windenergie een cruciale rol spelen, zegt hij.

“Windenergie is de meest concurrentiële optie om capaciteit toe te voegen aan het net in een groeiend aantal markten, maar als men de doelstellingen van het Akkoord van Parijs wil halen, dan moet men energiecentrales op fossiele brandstoffen sluiten en ze vervangen door energie uit wind, zon, waterkracht, geothermie en biomassa. Dat wordt de moeilijkste opdracht, en de regeringen zullen er serieus werk van moeten maken willen ze voldoen aan de toezeggingen waartoe ze zich nu hebben verbonden.”

Een kwart goedkoper

Volgens een studie die in september in Nature Energy verscheen, wordt windenergie minstens een kwart goedkoper tegen 2030.

De belangrijkste windenergie-experts verwachten dat de kosten zullen blijven dalen, onder meer doordat de windturbines groter en efficiënter worden.

Vorige maand werd voor de kust van Engeland de grootste windturbine op zee geïnstalleerd, 195 meter hoog, met een recordvermogen van 8 megawatt. (IPS)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels