Woningen steeds kleiner: ‘Worden oude, grote villa’s binnenkort verwaarloosde stadskankers?’

Nieuws

De gemiddelde oppervlakte van de woningen en appartementen in ons land gaat ieder jaar in dalende lijn.

Dat is de conclusie van de analyse van de statistieken van de federale overheidsdienst Financiën. De gemiddelde oppervlakte van nieuwbouwwoningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd tussen januari en oktober 2014, bedroeg 96 m2. Dat is 5 m2 minder dan het jaar voordien en 10 m2 minder dan twee jaar geleden. Deze duizelingwekkende terugval van de woonoppervlakte is niet alleen te wijten aan de intrinsieke bouwkosten. Hij wordt ook door andere factoren beïnvloed.

De eerste oorzaak is de verstrenging van de energie-eisen (EPB) sinds een jaar of tien. De strikte naleving van de EPB-eisen betekent immers een aanzienlijke meerkost op de basisprijs van een woning of appartement en er is voorlopig geen beterschap in het vizier. Vanaf 2021 worden we namelijk verplicht bijna-energieneutraal te bouwen. Vandaag een woning neerpoten zonder rekening te houden met die deadline heeft weinig zin. Dat zou betekenen dat je een huis bouwt dat binnen vijf of zes jaar niet meer aan de normen beantwoordt. En aangezien de prijs per vierkante meter dus stijgt, zijn we verplicht compacter te bouwen willen we hetzelfde budget aanhouden. Zo worden in Vlaanderen meer en meer woningen gebouwd op gronden van drie of vier are, onvoldoende om er een grote villa op neer te zetten.

Ook het stijgende aandeel appartementen op de nieuwbouwmarkt heeft een invloed op die daling van de woonoppervlakte. Waar tweekamerappartementen een twintigtal jaar terug nog een mooie oppervlakte besloegen van 120 m2, meten ze vandaag voor eenzelfde indeling slechts 70 m2. Al zal de evoluerende vraag naar appartementen waarschijnlijk de belangrijkste reden zijn voor deze daling. De bevolkingsontwikkeling van de laatste jaren heeft geleid tot een diversificatie van het aanbod aan woongelegenheden en meer specifiek tot een stijging van het aanbod aan kleine appartementen, bestemd voor jonge mensen die alleen of met twee hun eerste woning zoeken, voor eenoudergezinnen of voor bejaarden die langer zelfstandig willen wonen.

Deze ontwikkeling begint men echter ook te voelen in een aantal segmenten van de vastgoedmarkt. Ons land telt honderdduizenden grote villa’s die in de zestiger of zeventiger jaren werden gebouwd. De eigenaars van deze “kasten van huizen” vinden steeds moeilijker kopers. Ze zijn relatief duur en noodzaken meestal ingrijpende renovatiewerken om ze aan de huidige standaarden aan te passen. Op dit ogenblik laten de meeste verkavelingsverordeningen slechts één woongelegenheid per woning toe. Het wordt misschien dringend tijd dat deze regel in vraag moeten worden gesteld, zodat deze woningen een nieuwe bestemming kunnen krijgen als kangoeroewoning, cohousingproject of dergelijke en meerdere woongelegenheden onder hetzelfde dak dus mogelijk worden. Zo niet, dreigen deze villa’s geen nieuwe eigenaar meer te vinden en leidt hun verwaarlozing binnen een aantal jaren waarschijnlijk tot ongewenste stadskankers.

Eric Cloes

Hoofdredacteur Ik ga bouwen & verbouwen

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels