Woonkrediet via een levensverzekering: toch maar doen?

Recht en financiën

Geldt een woonkrediet via een levensverzekering nog steeds als alternatief voor een 'gewoon' woonkrediet?

In het verleden werd een woonkrediet via een levensverzekering wel eens als alternatief voor een ‘gewoon’ woonkrediet naar voren geschoven. Maar geldt dit vandaag nog steeds? De kredietcrisis heeft immers ook de verzekeringswereld aangetast…

De kredietcrisis heeft ons banklandschap op zijn grondvesten doen daveren. En de schokgolf was zelfs voelbaar in de verzekeringswereld. Een woonkrediet via een levensverzekering doet dus hier en daar vragen rijzen. De overeenkomst met het ‘gewoon’ woonkrediet is dat u een bepaald bedrag leent voor het kopen of bouwen van een woning. U betaalt ook dus maandelijks rente op het geleende bedrag.

Het verschil is echter dat u ook een levensverzekering afsluit. Daarvoor betaalt u premies, maar er zijn dan wel geen maandelijkse kapitaalaflossingen voorzien. Dankzij de levensverzekering wordt u namelijk verondersteld om het verschuldigde bedrag terug te betalen op de vervaldag van de lening. In het geval van een woonkrediet via een gemengde levensverzekering – een zogenaamde tak 21 -, wordt de lening ook verder afbetaald wanneer u voor uw 65ste komt te overlijden. Deze formule is daarom vooral interessant voor oudere mensen die toch nog een huis of een appartement willen kopen. Ter info: soms kan het zelfs via een groepsverzekering bij de werkgever.

Voor- en nadelen?

Aan een woonkrediet via een levensverzekering zijn een aantal voordelen verbonden. U kunt namelijk met uw financiële tussenpersoon een gunstige rentevoet afsluiten. Hij heeft namelijk de garantie van de levensverzekering in handen. De korting die u krijgt verschilt van bank tot bank. Onderhandelen is dus de boodschap. Interessant aan een woonkrediet via een levensverzekering is ook dat de maandelijkse financiële last beperkter is.

Dit maakt het voor minder kapitaalkrachtige personen mogelijk om een eigendom te verwerven. Bovendien kunt u dankzij deze formule uw fiscale situatie optimaliseren. De premies voor de levensverzekering zijn aftrekbaar, maar dat geldt niet voor interesten en kapitaal die via de woonbonus – geldig voor leningen afgesloten vanaf 1 januari 2005 – in rekening kunnen gebracht worden. Het kan dus zeker geen kwaad om dit eerst met een specialist te bespreken.

Een woonkrediet via een levensverzekering valt ook op door zijn flexibiliteit. U kunt het geleende kapitaal namelijk vervroegd terugbetalen met eventuele opbrengsten van de levensverzekering. Die maakt tevens de opbouw van een extra pensioen mogelijk. Tenminste als uw beleggingen goed renderen. En zo zijn we meteen aanbeland bij het belangrijkste risico van deze formule. Meer bepaald: het beleggingsrisico. Het is immers de bedoeling dat het bedrag van de onderliggende belegging op de afloopdatum van uw lening groot genoeg is om het kapitaal af te lossen. De afgelopen beursmaanden hebben alvast aangetoond dat dit niet altijd evident is.

Tak 21 versus tak 23

U moet een onderscheid maken tussen een woonkrediet via een tak 21-levensverzekering en een woonkrediet via een tak 23-levensverzekering. De risico’s zijn namelijk een stuk groter bij een tak 23. Bij deze formule worden de premies voor uw levensverzekering in een beleggingsfonds gestort. In de jaren ’90 leken de risico’s niet zo heel groot. Uit allerlei studies was namelijk gebleken dat beleggingen in aandelen over een langere periode hoge rendementen opleverden.

Maar de kredietcrisis en haar gevolgen heeft deze theorie op losse schroeven gezet. De aandelenkoersen zijn sterk gedaald en het kan nog jaren duren vooraleer de niveaus uit de ‘gouden beurstijden’ opnieuw bereikt worden. Elke medaille heeft echter een keerzijde. Want lage beurskoersen kunnen ook mooie opportuniteiten inhouden. Misschien is het dus juist wél interessant om nu een woonkrediet gewaarborgd door een tak 23-levensverzekering af te sluiten? Moeilijk te zeggen, maar wellicht zal uw bankier dit momenteel geen al te beste strategie vinden.

Bij een tak 21-variant zijn de risico’s in ieder geval minder groot. De door u betaalde premies worden namelijk belegd in een levensverzekering met een gewaarborgd rendement van 3,75 %. Van de risico’s verbonden aan een beleggingsfonds is dus geen sprake. Maar moet u zich in de huidige context dan geen vragen stellen bij de veiligheid van de gemengde levensverzekering? Wel, die valt mee. Van verzekeraars wordt namelijk vereist dat ze voldoende (veilige) waarborgen opzijleggen om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Ze hebben zich dus op het vlak van beleggingen meestal heel wat conservatiever opgesteld dan de banken. Zo hebben ze bijvoorbeeld doorgaans vriendelijk bedankt voor de rommelkredieten die in de bankwereld zo’n schade aangericht hebben. Precies omdat ze zich maar al te goed bewust waren van de verplichtingen die ze tegenover hun klanten hebben.

Conclusie

De twee vormen van woonkrediet via een levensverzekering verdienen een aparte beoordeling. De tak 23-vorm lijkt ons momenteel te risicovol. Tenzij u met absolute zekerheid durft te stellen dat de beurskoersen een bodem bereikt hebben. Maar de tak 21-variant lijkt ons voor sommige (bijvoorbeeld oudere) kandidaat-kopers of -bouwers nog steeds het overwegen waard.

Roel Van Espen

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels