Wordt Cohousing Kampenhout het eerste project in Vlaams-Brabant?

Nieuws

Op de bouwgrondsite van meer dan 2ha in Kampenhout staan twee cohousingprojecten gepland. Op 29 oktober wordt het project voorgesteld.

Cohousing Kampenhout kan het eerste cohousingproject in Vlaams-Brabant worden. Op een bouwgrond van meer dan 2ha staan twee cohousingprojecten gepland. De site is gelegen tussen de Haachtsesteenweg en de Stationsstraat. Door de wijk als particulier en in groep te ontwikkelen, zal de bouwgrond gemiddeld €85.000 per woning bedragen. Een spectaculair lage prijs voor deze regio.

Op 29 oktober wordt het project gepresenteerd en wil men een initiatiefgroep werven voor een eerste cluster van 22 woningen. Deze initiatiefgroep zal instaan voor het vormgeven van de site en de huizen, volledig volgens het principe van vraaggestuurd bouwen.

Een cohousingwijk probeert het buurtgevoel van een traditionele dorpskern te restaureren. In een Cohousingproject kennen de buren elkaar en leeft er een sociale bewogenheid. Naast een volledig uitgeruste privéwoning en -tuin hebben cohousers ook een gemeenschappelijke tuin en een centraal gebouw waarin functies gedeeld worden. Cohousing is dus niet hetzelfde als samen in één huis wonen. Daarnaast is cohousing een antwoord op een aantal stedenbouwkundige knelpunten in Vlaanderen: slimmer ruimtegebruik, rustige wijken, veilige speelruimte voor kinderen, compacter bouwen, meer groenbehoud en aandacht voor waterhuishouding.

Voor meer info kan je terecht bij eef@cohousingprojects.be / Kick-off van Cohousing Kampenhout op 29 oktober 2014 om 20u in de Glazen Zaal, Gemeenteplein 1, Kampenhout

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels