Wordt wonen weer duurder?

Wordt wonen weer duurder?

Actualiteit

Net voor hun zomervakantie hakte de Vlaamse regering de knoop door over heel wat nijpende dossiers. Een heel deel heeft gevolgen voor wie na 2021 een woning wil bouwen of renoveren. Een overzicht.

De Vlaamse regering wil met haar Energieplan de komende jaren volop inzetten op energie-efficiëntie. Onder andere door woningen energiezuiniger te maken en de omschakeling van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen te stimuleren. Daarom mogen er vanaf 2021 geen nieuwe stookolieketels meer verkocht of geplaatst worden in nieuwbouwwoningen en ingrijpende renovatieprojecten. Bovendien krijgen nieuwe verkavelingen geen aardgasaansluiting meer. Als alternatief zet de regering volop in op hernieuwbare alternatieven, namelijk verwarming met warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet. Ondanks eerdere berichten komt er dus geen totaalverbod op stookolieketels. Toch niet onmiddellijk. Het interfederale energiepact schuift 2035 naar voor als deadline om de mazoutketels definitief uit het aanbod te halen.

Om de energie-efficiëntie van woningen te verbeteren, is iedereen die na 2021 een woning koopt of erft die niet aan de normen voldoet, verplicht om aan minstens drie van zes opgelegde maatregelen te voldoen. En dat binnen de vijf jaar nadat je eigenaar werd. Die maatregelen zijn: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, isolerende beglazing (profielen en glas), een condensatieketel van maximum vijftien jaar oud en/of een warmtepompboiler of zonneboiler. Dat betekent opnieuw een extra investering voor wie een bestaande woning koopt. Je zou het ontbreken van bepaalde technieken kunnen aanwenden om te onderhandelen over de aankoopprijs, maar of de bekomen korting zal overeenkomen met de investering die je moet doen, is nog maar de vraag.

Het Zomerakkoord bevatte tot slot nog een heel belangrijke maatregel voor mensen met bouwgronden. Wie in het vooruitzicht van de betonstop de waarde van zijn grond ziet dalen, zal worden vergoed door de Vlaamse overheid. Een kostenplaatje dat geschat wordt op zo’n 2 à 9 miljard euro…

Sarah De Meûter

© beeld Rockwool

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels