Zo behandelt u hout tegen insecten en zwammen

Bouwmethodes

Dragende constructies bestaan dikwijls uit onvoldoende tegen insecten en zwammen behandeld hout.

Dragende constructies bestaan dikwijls uit onvoldoende tegen insecten en zwammen behandeld hout. Maar ook een preventieve behandeling vormt geen waterdichte garantie dat moeilijkheden zullen uitblijven. Nochtans: als het hout in een woning zwaar is aangetast, kan dat een fikse duit kosten.

Er bestaan verschillende soorten zwammen die hout aantasten. De aard van behandeling en de kostprijs kunnen sterk verschillen naargelang de zwamsoort. Om te weten met welke aantasting u te maken hebt, kunt u een staal laten analyseren in een gespecialiseerd lab, onder andere bij de Nationale Plantentuin van Belgien bij het Instituut voor Hygie en Epidemiologie.

De ergste aantasting is die door de huiszwam, die kan ontstaan door langdurige bevochtiging van hout. De aantasting begint dikwijls ter hoogte van dakgoten, ingemetselde balkkoppen, openstaande of slecht sluitende ramen of achter lambriseringen. Balken en plankenvloeren zijn gevoeliger bij opstijgend vocht of bij een slechte ventilatie van de onderliggende kruipruimten.

Bij plankenvloeren, bekleed met kamerbreed tapijt, kan de huiszwam zich onder de bekleding ontwikkelen en is de schade dikwijls aanzienlijk voor de aantasting wordt vastgesteld. Bij aantasting van dragende structuren kan dat in het ergste geval tot instortingsgevaar leiden. Onbehandelde huiszwam palmt langzamerhand het hele huis in, is moeilijk op te sporen en alles behalve gemakkelijk te verwijderen.

Bovendien kost het weghalen een smak geld en blijft het altijd bang afwachten of de operatie echt is geslaagd. Hoe sneller u de aantasting ontdekt, hoe kleiner de omvang en de kostprijs van de curatieve behandeling zal zijn. De behandeling houdt in dat aangetast hout wordt verwijderd, dat alle mogelijke sporen worden verzameld en verbrand, en dat het resterende hout wordt behandeld met speciale producten.

Uitvliegopeningen, boorgangen en boormeel wijzen op aantasting door insecten. Ook hier geldt de vuistregel dat alleen aangepaste producten het onheil kunnen bestrijden, zodat een juiste diagnose van essentieel belang is. In ons klimaat zijn vooral kevers verantwoordelijk voor de aantasting van hout in gebouwen.

De omstandigheden waaronder hout kan worden aangetast, verschillen van keversoort tot keversoort. De hoeveelheid te verwijderen hout nij aantasting hangt af van de insectensoort en de ernst van de aantasting. Het beschadigde hout moet worden weggenomen en verbrand. Voor de behandeling kunt u kiezen uit een resem technieken: een product in de boorgaten injecteren, het oppervlak besproeien en bestrijken met producten, oplossingen of pasta’s.

Tips

– Hoe kunt u huiszwam voorkomen? Constructieve onderdelen van een gebouw moeten droog zijn en voldoende worden geventileerd om eventueel vocht te laten drogen. Verder kunt u het hout preventief behandelen met beschermingsproducten, wat zeker is aan te bevelen.

– Hoe pakt u de behandeling van huiszwam aan in de praktijk? Vraag offertes bij meerdere bedrijven en vergelijk ze nauwkeurig. Een goede prijsofferte moet de volgende gegevens bevatten: -oorzaak, aard en omvang van de aantasting -een korte beschrijving van

– Als u merkt dat hout is aangetast en u de indringers zelf niet kunt identificeren, klopt u het best zo snel mogelijk aan bij een gespecialiseerd bedrijf of vraagt u een analyse bij een lab aan.

Wat duidt op zwamaantasting en/of aantasting door insecten?

Kleurverandering en vlekken op constructieve elementen, muren, pleisterwerk, behangselpapier…, een doffe klank als u met een hard voorwerp op het hout klopt, zwakke, zachte plaatsen in het hout, vervorming van de houten elementen (holle of bolle buitenkanten), vervorming van de constructies (golvingen van de noklijn of de dakvlakken), barsten die het houtoppervlak in rechthoekjes verdelen, een muffe paddestoelgeur, loskomende verf, zwamdraden en vruchtlichamen, de aanwezigheid van een bruin poeder (sporen), “kubische” barsten, een poederige of vezelige houtstructuur.

Adressen

Nationale Plantentuin van België Mycologie, Domein van Boechout, 1860 Meise, tel. 02/269.39.05

Universiteit Gent, Laboratorium voor Houttechnologie, Coupure Links 653, 9000 Gent, tel. 09/264.61.25

Instituut voor Hygie en Epidemiologie, Juliette Wytmansstraat 14, 1050 Brussel, tel. 02/642 51 11

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels