‘Zwartwerk in bouwsector moet aangepakt worden’

Nieuws

Zwartwerk bestaat er in alle vormen en maten. 'Het wordt dan ook dringend tijd dat zwartwerk serieus wordt aangepakt', aldus Bouwunie.

Zwartwerk en de oneerlijke concurrentie die hieruit voortvloeit, kent verschillende vormen en oorzaken. Ten eerste zijn er de echte zwartwerkers, dat zijn mensen die nergens zijn ingeschreven, illegaal in het land verblijven of zwartwerk combineren met een uitkering. Ten tweede zijn er ook de bijberoepers die dit statuut misbruiken en de fiscale declaratie van hun inkomsten zo laag mogelijk maken.

Ten slotte is er de categorie reguliere bedrijven die werken met niet-ingeschreven arbeiders, met schijnzelfstandigen of met malafide onderaannemers. Die bedrijven laten ook hun personeel tegelijkertijd stempelen en werken of betalen een aantal uren in het zwart.

Waarom is zwartwerk zo populair?

Omwille van oa. de hoge sociale lasten en de BTW-tarieven zijn de Vlaamse kmo-bouwbedrijven vrij duur. Daardoor laten klanten een deel van de werken liefst door zwartwerkers doen.

Daarbovenop komt dat de Belgische arbeidswetgeving vrij inflexibel is waardoor meer werken dan de toegelaten 38 uur financieel wordt afgestraft. Zwartwerk daarentegen blijft al te vaak ongestraft en is ook te goed ingeburgerd in België.

Nefast voor economie en welvaart

Deze situatie is nefast voor de Vlaamse bouw-kmo’s die oneerlijke concurrentie krijgen van andere bouwbedrijven die de regels aan hun laars lappen én van buitenlandse bouwbedrijven die hier aan het werk zijn. ‘De gevolgen van het zwartwerk en de deloyale concurrentie voor de bonafide Vlaamse kmo-bouwbedrijven zijn zwaar. Op termijn is dit ook nefast voor de economie en onze welvaart’, aldus Bouwunie.

Vlaamse kmo’s dragen nochtans veel bij tot de economische groei. Ze zorgen voor binnenlandse tewerkstelling, betalen hier bijdragen en belastingen en creëren dus welvaart.

Maatregelen

Bouwunie stelt enkele concrete maatregelen voor om zwartwerk nog meer te bestrijden. Ten eerste moet legaal werken gestimuleerd worden door bijvoorbeeld een uitbreiding van de lastenvermindering op overuren of een voordeel te geven aan klanten die een beroep doen op reguliere bouwbedrijven.

Ten tweede moet de pakkans van zwartwerkers en malafide bedrijven verhoogd worden. Dat kan onder meer door het opleggen van een minimumcontrole aan particuliere opdrachtgevers en het verplicht uitreiken van facturen bij de verkoop van bouwmaterialen door alle soorten winkels en leveranciers. Ook moeten er Europese databanken met gegevens van buitenlandse bedrijven komen en moet er efficiënter gebruik gemaakt worden van alle beschikbare gegevens in de verschillende databanken van de overheid.

Ten slotte moet ook het sanctionerend beleid voldoende effectief zijn. De bestrijding van zwartwerk kan namelijk alleen maar slagen via een geheel van maatregelen. “Bouwunie rekent erop dat staatssecretaris Crombez de bonafide bedrijven ontziet maar genadeloos is voor eenieder die betrokken is bij het zwartwerk en de deloyale concurrentie”, stelt Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal van Bouwunie. (RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels